electrical_safety_24.03.2021.jpg24.03.2021 в ліцеї відбулося навчання працівників на I групу допуску з електробезпеки для неелектротехнічного персоналу за темою «Набуття навиків безпечних способів роботи і надання першої допомоги у разі враження електричним током. Пожежогасіння в електроустановках».
Проводив навчання Боровик Олександр Юрійович, інженер-енергетик ТВО V групи.


Автор : joomla блоги